Hundertwasserhaus_BS.JPG

ARTNERSTVÍ


Rueil-Malmaison - Kitzbühel - Františkovy Lázne - Yoro-cho - Franklin Tennessee

Od r. 1975 existuje partnerství mezi Bad Soden am Taunus a francouzským mestem Rueil-Malmaison. Behem techto roku po oficiálním zacátku patnerství byly mezi obema mesty navázány cetné dobré kontakty. Pravidelná výmena žáku - jak výména jednotlivcu tak i celých trid - tento vztah ješte více prohloubila a príspela a nadále príspívá k mezináronímu dorozumení mezi národy.

V r. 1984 navázalo mesto Bad Soden další partnerství s rakouským mestem Kitzbühel, jež je v celém svete známé díky lyžarské souteži ve sjezdu na svahu Hahnkamm. A protože Kitzbühel melo partnerství s Rueil-Malmaisonem, vznikl z toho partnerský kroužek, který se dodnes osvedcuje.

Od 17. Ledna 1992 navíc existuje partnersví mezi Bad Soden am Taunus a ceským lázenským mestem Františkovy Lázne.

Po dlouholetých pøátelských vztazích v rámci výmìnných kulturních a sportovních akcí, byla partnerská smlouva s Japonským mìstem Yoro-cho, které leží u mìsta Nagoya v roce 2004 ukonèena.